Řešení exekucí

Bohužel se v dnešní době setkáváme čím dál častěji s případy exekucí, resp. s nemovitostmi zatíženými exekucí. Vlastníci takových nemovitostí nebo případně i spoluvlastníci se bohužel často dostávají do bezvýchodné situace. Náklady exekučního řízení, dražby apod. jsou velmi vysoké a takto zatížená nemovitost se často prodá za velmi nízkou cenu, která nedokáže v mnoha případech ani umořit dluhy vlastníka.

Naše společnost jako jedna z mála v severních Čechách dokáže skutečně aktivně řešit takovouto kritickou životní situaci a stojí za námi již nemálo vyřešených případů. Máme základní kapitál, znalosti a dlouholeté zkušenosti, které jsou tolik potřebné pro právní “vyčištění” a oddlužení nemovitosti.

Konkurenční společnosti takovou nemovitost bohužel jen zahrnou do své nabídky a čekají na případného zájemce. Výše dluhů přitom dlužníkovi neustále narůstá, až do té chvíle, že prodej nelze realizovat, protože dlužná částka přeroste hodnotu nemovitosti. Oproti nim, my zastavíme nárůst dluhů, najdeme rychle kupce, vyplatíme dluhy za dlužníka, oddlužíme nemovitost a prodávajícímu vyplatíme zbytek z kupní ceny.