Průkaz energetické náročnosti budovy - PENB

Od 1. 1. 2013 se na každého vlastníka budovy a bytové jednotky vztahuje při jejím prodeji povinnost předložit tzv. průkaz energetické náročnosti budov (PENB), a to podle novely zákona č. 406/2000 Sb. Vlastníci takových nemovitostí jsou povinni předložit tento průkaz již při nabídce nemovitosti, tzn. už při samotné inzerci. PENB je rovněž nezbytnou náležitostí při podpisu kupních smluv, neboť prodávající je ze zákona povinen PENB (případně jeho ověřenou kopii) kupujícímu předat. Stejná povinnost platí i pro stavebníka nebo společenství vlastníků, pokud prokazují dodržování obecných technických požadavků na výstavbu.

Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší deseti let a kromě prodeje domu, bytu či objektu musí být předložen také při:

  • pronájmu budovy nebo domu,
  • pronájmu bytu nebo ucelené části objektu – tato povinnost platí od 1. 1. 2016,
  • výstavbě nových budov,
  • při rozsáhlejších změnách již dokončených budov, které disponují podlahovou plochou větší než 1000 m2 a jejichž změny ovlivní jejich energetickou náročnost,

Na bytová družstva se tato povinnost vztahuje od 1. 1. 2016.

V případě prodeje bytové jednotky může její vlastník nahradit PENB předložením vyúčtování energií (případně faktur) za 3 předchozí zúčtovací období, ovšem pouze do roku 2016.

Povinnost doložit PENB se nevztahuje na památky, objekty v památkové zóně nebo objekty sloužící náboženským účelům.

Výjimka dále platí pro objekty s obývanou plochou menší než 50 m2 a pro nemovitosti určené k rekreačním účelům.

Zdroj: www.energeticky-prukaz.com

Pro naše klienty zajistíme vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy u renomované firmy. Informujte se u svého makléře na podrobnosti.